home

Justice In Care

Justice in Care is er voor de mens en door de mens en totaal niet afhankelijk van enig beleid of van een samenspel van actoren binnen vzw’s en hun onderlinge samenhang en gemandateerde bestuursleden. Maar bestudeert de communicatie en de aanslagen via de communicatie afkomstig van antwoorden vanuit de zorg op de gedupeerde mens en het kind.

U bent het waard licht te krijgen op de waarheid.

Diverse zorg-, welzijns- en justitiële actoren plegen via hun netwerkelementen, op basis van een vooraf geplande roadmap, communicatieaanslagen op de mens , niet-limitatief opgesomd:

 •  Agentschap Opgroeien.
 •  Agentschap Zorginspectie.
 •  CAW.
 •  CLB.
 •  Pleegzorg.
 •  Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling (VK).
 •  Contextbegeleiding.
 •  Diverse VZW’s (Het HUIS, COCOON, ….).
 •  Politiediensten.
 •  Gemeentelijke diensten.
 •  Federale diensten: Rijksregister

JiC werkt onafhankelijk voor de mens en het kind, los van enig ministerieel beleid en /of netwerkelementen/actoren binnen de welzijns-, gezins- en gezondheidssector.

JiC bestudeert de communicatie en de communicatieaanslagen die vanuit de welzijns- en zorgsector op de mens en het kind gepleegd worden.

Wanneer de mens in een (gerechtelijk) dossier plots een ander profiel krijgt,  dan weet Justice in Care dat de mens en het kind bedonderd wordt en dat het dossier bezoedelt wordt door leugens.

Justice in Care doet beroep op de expertise van het Onafhankelijk Internationaal Research Team IRT die dan duidelijk de ROADMAP detecteert in het leugen dossier en via de achterliggende Communicatoren en de field analisten wordt het dossier door de FODCA Forensisch onafhankelijke data communicatie analist in kaart gebracht.

De feiten versus de meningen en de desbetreffende actoren die hier een rol in spelen met hun aangewende nefaste communicatie technieken.

“de trein der dwaasheid waar de leugenaar, die vaak de adviseur is van de rechtbank in beeld wordt gebracht inclusief zijn/haar positie”

“geweld in de ogen van een kind slaat  kraters in zijn ziel” en dat  wordt zorgvuldig aangetoond.

U bent het waard licht te krijgen op de waarheid.

Wij zorgen en waken over het menselijke en trachten onmenselijk lijden op te heffen en aan het licht te brengen !

gerechtelijke dwaling- aanslagen op de integriteit van diverse actoren komen aan de oppervlakte en een weg doorheen het schilderij van het Surrealisme wordt gesplitst in 2 velden : het sur en het realisme of de feiten versus de meningen ! Het wandelpad wordt aangelegd in het veld van het rad der Radeloosheid.

Het is een bijzondere opgave en het vergt ook een bijzondere moed om doorheen de gang der duisternis te komen, daar  waar de dominante actor binnen de communicatie, schaamteloos en gewetenloos gebruik maakt van het mechanisme ASS angst – schuld – schaamte om zijn slachtoffers/prooi onder controle te houden en te DESTABILISEREN om het Kind te ontnemen en te vervreemden !

We reiken de hand en ook onze achterliggende communicatoren die zorgvuldig naar u luisteren zijn bereid om u van uw ASS angst schuld schaamte te verlossen en u terug in uw kracht en bestaan te zetten.

Isolatietechnieken worden in het dossier zichtbaar en de aanslagplegers de zogenaamde zorgactoren worden ontmaskerd binnen deze nefaste communicatie.

IRT en Justice In Care zet u VRIJ van de leugen !

Justice in Care is de hoeksteen van ons rechtssysteem en de weg naar een gezonde moraal, ethiek, tot u terug rechtvaardigheid kent.

Totaal onafhankelijk werken wij in uw opdracht en analyseren wij de communicatie in uw dossier op een wijze zodat  de mens die in dit dossier deelneemt aan de communicatie weet krijgt van zijn rol die hij speelt in dat dossier en zijn al dan niet opgelegde taak en instrumentele agressie (geplande agressie in de communicatie )

De controle de dominantie de gevangenheid die een foute communicatie heeft veroorzaakt komt aan de oppervlakte en u weet waar u zich in bevindt en u krijgt een antwoord op uw LIJDEN !

U krijgt terug uw menselijkheid, uw integriteit wordt gezuiverd en uw innerlijke kracht vergroot…kortom u staat terug in uw kracht en in een communicatie die van uw zijde open transparant en eerlijk is met steun van ons team.

Het licht schijnt op de technieken die op u worden toegepast en losgelaten om uw persoon te isoleren van uw geliefde en u weet waarom u lijdt en gepijnigd wordt ! Zo kan u terug helen en rechtstaan in een omgeving die ONTMASKERD werd.

Uw omgeving krijgt ook de kans om zich te herpakken en uit het web der leugens te stappen en van de trein der dwaasheid te springen en zo de DWALING op te heffen.

IRT heeft als enige missie het Onmenselijk Lijden te Stoppen

Lijden  afkomstig door leugens in verslagen die uw profiel in een gevaarlijke situatie heeft gebracht tot u aan het beeld voldoet dat verschillende actoren hadden vooropgesteld gepland om hun constructie geloofwaardig voor te stellen.

U komt door IRT en Justice in Care uit de ILLUSIE !

Schuiven naar boven