Het Team

Het  Team werkt 100% onafhankelijk en is met geen enkele entiteit verbonden.

Het Justice in Care Team bestaat uit 4 hoofdzakelijke afdelingen, namelijk

  • IRT, research team
  • De Communicators
  • Fieldwerkers / communicatie analisten
  • FODCA Forensische onafhankelijke data communicatie analist

– IRT, Onafhankelijk Internationaal Research Team

IRT is een onafhankelijk internationaal research team, de team members hebben reeds jaren functies bekleed binnen de maatschappij, variërend van magistraten, psychiaters, industriëlen, juristen, advocaten, psychologen, tot zelfs antropologen.

Deze members zijn elk gepassioneerd in hun eigen domein. Door hun jarenlange loopbaan kregen ze te maken met onduidelijke communicaties, valse percepties, leugens, koker- tunnelvisie, wat heeft geleid tot foute beslissingen waardoor gigantisch lijden schade aan mens en kind in kaart werd gebracht.

Het team, allen mensa-leden leggen door hun diverse onderzoeken binnen jeugdzorg en communicatie met de mens en het kind diverse ROAD MAPS bloot, die het licht werpen op de reden waarom de mens en het kind binnen gerechtelijke dossiers en hun communicatie LIST & BEDROG verzeild raakten.

ROAD MAPS

Die terug te vinden zijn binnen onze dossieranalyses en toegepast door vzw Hulporganisaties

Omdat een List & Bedrog dossier een onmenselijk lijden teweeg bracht heeft het IRT de koppen bij elkaar gestoken en vonden we toegepaste technieken die we in ROAD MAPS konden uitschrijven

Deze ROAD MAPS worden systematisch gebruikt om kinderen van een onschuldige ouder te ontnemen.

We belichten hieronder reeds onderstaande ROAD MAPS

ROAD MAP IFG : Intra familiaal geweld

Hoe wordt IFG (intrafamiliaal geweld) als “WAANIDEE” in het hoofd van een SLACHTOFFER OUDER verkocht

IRT ROADMAP IFG binnen List & Bedrog dossiers

Onder IFG (intrafamiliaal geweld) valt :

  • psychisch geweld
  • financieel geweld
  • seksueel geweld ten aanzien van minderjarigen waar de KLOKKENLUIDER-ouder voor rechtstond
  • drugs/alcohol/sex/ ….. e.a. verslaving bij 1 partner
  • De ouder die “recht staat” tegen geweld bekoopt het met geweld maar nu door de HULPVERLENERS

– Communicators

Mensen die gebukt staan onder leugens binnen hun dossier en volledig gedestabiliseerd worden door nefaste toegepaste communicatie technieken afkomstig vanuit diverse hulporganisaties hebben de mogelijkheid om rechtstreeks in contact zijn met een persoonlijke communicator die hen ondersteund in hun communicatie, zowel schriftelijk als op psychologisch vlak. Het draagvlak van de mens wordt hierdoor versterkt. De communicators geven een psychogische ondersteuning en luisterend oor, steeds gericht naar de hulpbehoevende mens zonder partij te trekken voor zijn of haar omgeving.

– Fieldwerkers

De fieldwerkers zijn de datacommunicatie analisten die op vraag van de mens / het kind contact opnemen in hun luisteren observeren en bij mandaat actief in de communicatie staan ter bescherming van de integriteit van de mens en het kind en zijn of haar omgeving.

– FODCA Forensische onafhankelijke data communicatie analist

De FODCA eindanalist doet de volledige eindanalyse van het gerechtelijk dossier, hij/zij integreert de resultaten van de fieldwerkers, de communicators en in bepaalde omstandigheden doet dan ook beroep op de denktank van IRT om zo een volledige analyse van het gerechtelijk dossier te kunnen overhanden aan de desbetreffende advocaat.

Geweld in de ogen van een kind, slaat kraters in zijn ziel

 

 

Scroll to top
copyright justiceincare 2022 Justice In Care is géén officiele website van de Vlaamse Overheid en staat NIET onder de hoge bescherming van hunnen majesteiten de koning en de koningin maar ter bescherming van de aanslagen op de integriteit van eenieder