trein-der-dwaasheid

Trein der Dwaasheid en ROAD MAPS

IRT het onafhankelijk Internationaal Research Team heeft aan de hand van de vele dossieranalyses en vonnissen  “ROAD MAPS” in kaart gebracht.

Het verhaal van “verborgen geweld” lijkt op een “surrealistisch verhaal”, maar verklaar je zelf niet GEK, dat doet een ander wel…een ander die géén arts is maar in vele gevallen een rechter EN diens adviseurs

WYSINWYG : WHAT YOU SEE IS NOT WHAT YOU GET

                                                                                                IT’s an ILLUSION 

Onderstaande  “ROAD MAPS “ worden gebruikt door de HULPORGANISATIES vzw’s op de Trein der Dwaasheid om onder meer :

  1. de cijfers van intra familiaal geweld niet te laten stijgen
  2. de cijfers van psychiatrisch gestoorde ouders (stoornis door rechters gecreëerd) niet aan het licht te brengen
  3. kindermishandeling NIET aan het licht te brengen
  4. diverse vzw’s broodwinning te garanderen

ROAD MAP 1 IFG : Intrafamiliaal geweld – hoe de  Hulporganisaties en het rechtssysteem intrafamiliaal geweld oplost !

IRT roadmap 1 list EN BEDROG DOSSIERS

IRT ROADMAP IFG binnen List & Bedrog dossiers

 

 

 

 

 

 

 

Schuiven naar boven